Maszynista

Maszynista – czyli mechanik pojazdów trakcyjnych – jest osobą posiadającą kompetencje w zakresie prowadzenia pociągów. Jest to jedna z najbardziej popularnych obecnie profesji związanych z obsługą maszyn i pojazdów.

Ile zarabia maszynista w Polsce?

Zarobki maszynistów w Polsce są bardzo zróżnicowane. Głównym czynnikiem decydującym o ich wysokości jest miejsce zatrudnienia, niemniej nie bez znaczenia są również i inne przesłanki takie jak doświadczenie, staż pracy itp. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie na tym stanowisku kształtuje się w granicach 5000 zł brutto, przy czym należy nadmienić, iż na najbardziej atrakcyjne uposażenie mogą liczyć maszyniści pracujący w prywatnych firmach. Najmniej korzystnie pod tym względem wypada PKP – tu maszyniści dostają średnio na rękę ok. 1800 zł. Warto pamiętać na tę okoliczność o jeszcze jednej kwestii, a mianowicie o różnych dodatkach do pensji, które przysługują wraz z postępującym rozwojem kariery zawodowej.

Czym zajmuje się maszynista?

Praca maszynisty wiąże się z ogromną odpowiedzialnością za bezpieczeństwo podróżnych i współpracowników oraz taboru. Konieczne jest ścisłe przestrzeganie rozkładu jazdy, a także nie przekraczanie określonej prędkości na torach, przy czym na trasie trzeba mieć nieustannie baczenie na sygnalizację. Chcąc zaś wyszczególnić czynności, do wykonywania których jest zobligowany maszynista, należałoby wymienić m.in.:

 • sprawowanie obowiązków kierownika pociągu podczas jazdy luzem bądź prowadzenie pociągu towarowego z hamulcem zespolonym bez drużyny konduktorskiej,
 • utrzymywanie w pociągu należytej czystości,
 • obsługa urządzeń łączności przewodowej i bezprzewodowej,
 • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej pojazdu trakcyjnego,
 • dostosowywanie się do zaleceń kierownika pociągu oraz dyżurnego ruchu podczas prowadzenia pociągu,
 • nadzorowanie stanu technicznego pojazdu i naprawa drobnych usterek,
 • wykonywanie czynności manewrowych na stacjach rozrządowych oraz obsługa bocznic kolejowych różnych zakładów przemysłowych,
 • przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa w zakresie  bezpieczeństwa ruchu pociągów.,
 • kierowanie pracą pomocników oraz szkolenie ich w obszarze obsługi pojazdu trakcyjnego i prowadzenia pociągu,
 • łączenie i rozłączanie wagonów.

Praca na omawianym stanowisku wymaga także znajomości budowy i sposobu działania pojazdów trakcyjnych oraz hamulców zespolonych wagonów osobowych i towarowych.

Jak zostać maszynistą?

Osoby pragnące pracować w charakterze maszynisty muszą zdawać sobie sprawę z tego, iż jest to specyficzna profesja. Trzeba sprostać licznym wymaganiom wynikającym z obowiązujących przepisów. W pierwszej kolejności należy zdobyć odpowiednie wykształcenie – najlepiej ukończyć technikum kolejowe, aczkolwiek honorowane jest także średnie wykształcenie techniczne ze szczególnym wskazaniem na elektrotechniczne lub mechaniczne. Jeszcze innym rozwiązaniem jest odpowiednia szkoła policealna, np. warszawska Kolejowa Szkoła Policealna dla Dorosłych. Chętni muszą też złożyć przed państwową komisją egzamin kwalifikacyjny. Składa się on z części teoretycznej i praktycznej, a dodatkowo obejmuje też szkolenie i egzamin z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Po jego zdaniu do wyboru są następujące warianty:

 • przepracowanie 1 roku na stanowisku pomocnika maszynisty pojazdu trakcyjnego i przejechanie w tym czasie, zależnie od rodzaju trakcji, na którą szkoli się kandydat:

– 15 tys. km w trakcji elektrycznej,

– 10 tys. km w trakcji spalinowej,

– 5 tys. km w trakcji parowej,

 • przepracowanie minimum 1 rok na stanowisku maszynisty pojazdu trakcyjnego w innym niż wymienione powyżej rodzaju trakcji oraz zaliczenie co najmniej 30 dni pracy przy naprawie i utrzymaniu pojazdów trakcyjnych, o których prawo kierowania zabiega kandydat.

Istnieje ponadto opcja polegająca na zdobyciu wykształcenia średniego i tytułu zawodowego technika bądź dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe technika w specjalności mechanicznej lub elektrycznej, a następnie na odbyciu co najmniej 6-miesięcznego stażu na stanowisku pomocnika maszynisty odpowiedniego rodzaju trakcji.

Bez względu na to, na którą z opisanych powyżej ścieżek rozwoju padnie wybór, musi zostać spełniony istotny warunek – w celu rozpoczęcia przygotowania zawodowego kandydat powinien najpierw zostać zatrudniony przez stosownego pracodawcę.

W pracy maszynisty – jak w każdym innym zawodzie – niezbędne są pewne predyspozycje takie jak m.in.:

 • bardzo dobry stan zdrowia – I kat. wzroku i słuchu,
 • odpowiedzialność,
 • spostrzegawczość,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy w systemie zmianowym, gdzie jedna zmiana to zwykle 12 godzin.

Maszyniści mają poza tym obowiązek:

 • uczestniczenia w szkoleniach okresowych,
 • poddawania się badaniom okresowym:

– co 3 lata: do 40 roku życia,

– co 2 lata: od 40 do 50 roku życia,

– co 1 rok: po 50 roku życia,

 • poddawania się badaniom okolicznościowym w sytuacji np. spowodowania wypadku czy przerwy w pracy,
 • poddawanie się badaniom stanu zdrowia psychicznego,
 • składania egzaminów służbowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here